top of page
Keti Koti Tafel decor
TRAIN DE TRAINERS

De algemene doelstelling van de Keti Koti dialoogtafel is het vergroten van het  bewustzijn van de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernij en koloniale  verleden. Sinds de oprichting in 2012 heeft onze stichting in samenwerking met ca.  120 organisaties, w.o. vele maatschappelijke en culturele en maatschappelijke  organisaties, stadsarchieven, kerken, en gemeentelijke overheden, onderwijsinstelling  ect. Keti Koti dialoogtafels georganiseerd, waaraan in totaal ca. 14.000 mensen  hebben deelgenomen. In binnen en buitenland w.o. de VS en Duitsland.

Traject

 

De stichting Keti Koti Tafel heeft een Keti Koti Tafel workshop ontwikkeld om de door ons opgebouwde kennis over te dragen. Een Keti Koti Tafel train de trainers traject behelsd 4 dagdelen, en zal verspreid over 4 maanden worden uitgevoerd. Het traject is interactief van opzet en zal worden afgerond door middel van een evaluatie.

Doelstellingen

 

De doelstellingen van het Keti Koti Tafel Traject valt uiteen in 3 onderdelen:  


1. Het vergroten van ons bewustzijn over de gevolgen van het slavernij en  koloniale verleden. Dit door stil te staan bij onze persoonlijke ervaringen,  gevoelens en herinneringen middels diverse bewustzijn vergrotende  oefeningen, dialoog en reflectie. Op basis van de uitkomsten van de dialoog en  de reflectie wordt in gezamenlijkheid gekomen tot het Keti Koti Tafel thema en  de daarbij behorende 3 dialoog vragen. 


2. Het overdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het organiseren  en uitvoeren van de 3 pijlers van een Keti Koti Tafel te weten: De Keti Koti  dialoog methode (A) de Keti Koti maaltijd (B) en de Keti Koti rituelen (C). 


3. Het gezamenlijk organiseren en faciliteren van een Keti Koti dialoog tafel voor  100 personen (50 wit-50 zwart).

 

Onderdelen workshop

 

  1. Introductie

  2. Het overdragen van de theoretische onderbouwing m.b.t. de effectiviteit en de werkwijze van de Keti Koti tafel.

  3. Het overdragen van kennis van het begrippenkader van het antiracisme discours.

  4. Het overdragen van de noodzakelijke competenties en kennis met betrekking tot creëren van een veilige leeromgeving.

  5. De gestructureerde Keti Koti dialoog methode.

  6. Keti Koti Thema en dialoogvragen.

  7. Het overdragen van alle andere facetten van het organiseren van een Keti Koti Tafel en de symbolische en historische betekenissen van de verschillende onderdelen.

DSC00895.JPG
KetiKotitafel_-23.jpg
bottom of page