Keti Koti Tafel decor
ABOUT

Wat is de Keti Koti Tafel?

De Keti Koti (Dialoog) Tafel is een nieuwe traditie waarbij middels het uitwisselen van persoonlijke ervaringen stil gestaan wordt bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernij verleden met witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daar tussen in. Tijdens de dialoog gebruiken we een gezamenlijke maaltijd die ons herinnert aan het slavernijverleden waarbij aan het begin en aan het eind, passende rituelen worden uitgevoerd. Tussen de gesprekken door zingt een koor  de treur- en bevrijdingsliederen die gezongen werden ten tijden van de slavernij. 

Het landelijk Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Movisie hebben de Keti Koti Tafel geselecteerd en aanbevolen als een effectieve interventie ter bestrijding van discriminatie en racisme. Lees hierover meer in het 'Wat Werkt' dossier.

Download onze uitgebreide 'A Tori' handleiding​​​​ voor de Keti Koti Tafel, beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Achtergrond Stichting Keti Koti Tafel

De Keti Koti Tafel is een ‘invented tradition’ geïnspireerd op de Joodse Seider Tafel en omvat enkele vaste rituelen die de betekenis van de tafel en de handelingen uiteenzetten. Het thema van de tafel wordt steeds aangepast aan de specifieke context en behoefte. De ervaring is dat door deel te nemen aan een Keti Koti dialoog hierdoor het bewustzijn over de hedendaagse gevolgen van de slavernijgeschiedenis toeneemt en er meer wederzijdse compassie en empathie ontstaat.

Sinds de oprichting in 2012, heeft onze stichting in samenwerking met ca. 130 organisaties, w.o. vele musea, grassroots organisaties, stadsarchieven, kerken, vrijwilligers en gemeentelijke overheden Keti Koti Tafels georganiseerd, waaraan in totaal ca. 13.000 mensen hebben deelgenomen.

 

Missie

De algemene doelstelling van de Keti Koti Dialoog Tafel is het vergroten van het bewustzijn van de innerlijke en sociale conflicten en blinde vlekken die voortkomen uit de complexe historische en sociale achtergronden van het Nederlandse slavernij en koloniale verleden en het verkrijgen van nieuwe inzichten die leiden tot een samenleving vrij van discriminatie en racisme.

De stichting Keti Koti Tafel beoogt het collectieve bewustzijn ten aanzien van de erfenis van het slavernij en koloniale verleden van Nederland te vergroten. Dit door middel van het organiseren van Keti Koti Tafels, de bijbehorende workshop en diverse thema-bijeenkomsten.

1/17
STICHTING KETI KOTI TAFEL
1517703503089.jpg
Mercedes Zandwijken

Founder, Algemeen Directeur

Mercedes is initiatiefneemster en de drijvende kracht in de organisatie. Ze organiseert en faciliteert Keti Koti (Dialoog)Tafels. Daarnaast richt ze, verspreid door het land, Keti Koti dialoogtafel Communities op en traint hen in het organiseren en faciliteren van Keti Koti Tafels.

Foto-Elias-768x1024_edited.jpg
Elias Simonse

Co-facilitator, Cateraar

Elias  Simonse is opgeleid in het dekoloniaal denken en moderniteit aan de Roosevelt Academy in Middelburg en zit in zijn laatste jaar in de opleiding systemisch werken. Naast het faciliteren van Keti Koti dialoogtafels kookt hij als professioneel cateraar regelmatig de maaltijden bij de Keti Koti Tafels.

IMG_4753_edited.jpg
Julie Ruf

Projectcoördinator en office manager

Julie is office manager bij stichting Keti Koti Tafel en projectcoördinator van de Keti Koti Dialoogtas. 

Portretten-Josien-Pieterse_01-scaled%20(
Josien Pieterse

Secretaris, Directeur Framer Framed

Josien is secretaris van de stichting Keti Koti Tafel.

uva_personalimage.jpg
Machiel Keestra

 Co-founder, Filosoof, Diversity Officer

Machiel is mede-initiatiefnemer van het concept van de Keti Koti Tafel, en facilitator van de Keti Koti (Dialoog)Tafels. Als  filosoof  is hij verbonden aan de het instituut voor interdisciplinaire studies aan de UVA  en Diversity Officer  in het Department of Science’s van de UvA.

@ Schuringa Leida 3 1000x1000 (1).jpg
Leida Schuringa

Co-facilitator

Leida Schuringa  is co-facilitator  van de Keti Koti Tafel workshops en verzorgt de eind redactie van het Keti Koti (Dialoog)Tafel workshop materiaal.

SLP_Esther_Captain_21-x-315-cm_sRGB_Low-
Esther Captain

Voorzitter, Historicus, Senior onderzoeker KITLV

Esther is voorzitter van de stichting Keti Koti Tafel.

IMG-20210327-WA0001.jpg
Frank von Winckelmann

Penningmeester, Historicus

Frank is historicus en penningmeester van Stichting Keti Koti Tafel.

Huisstijl

Het logo en de huisstijl zijn ontworpen door Arjan Braaksma van Burobraak

Het logo is gebaseerd op de Sankofa, een symbool wat zijn oorsprong vind in West Afrika. In deze context staat de Sankofa voor het leren van het opnieuw onder ogen zien en reflecteren op het verleden. 

Ook het gebruik van Surinaamse woorden in ons materiaal is een idee van Arjan. Culturele overlevering gaat in belangrijke mate via taal. Sranan Tongo, het Surinaams, draagt de geschiedenis van Suriname, het koloniaal verleden en slavernij in zich. Het is een taal die vooral als gesproken taal overgeleverd is. Door het op te schrijven, te spellen, te drukken in dikke vette letters leg je het vast, maak je het onuitwisbaar en geef je deze woorden hiermee een nieuwe toekomst. De woorden Tori, Leribuku, Seremonia, Wortu, Bravoe & Saka spreken sterk tot de verbeelding en geven daarmee in het eerste oogopslag een duidelijke lading mee aan het product/de uiting waarop het gebruikt is.

Arjan.jpg
burobraak.png

QUOTES VAN DEELNEMERS

DOOR DE JAREN HEEN

"Ik vind het hoopvol dat met de Keti Koti tafels een beproefde interventie tegen discriminatie en racisme gevonden is. Door deelname aan dit traject hoop ik te leren hoe ik in mijn werk voor de gemeente Zaanstad kan bijdragen aan het vergroten van bewustzijn hierover en aan meer wederzijds begrip tussen mensen van verschillende achtergronden.  Ook op persoonlijk vlak denk ik dat deelname aan de tafels heel waardevol is; daarom ben ik blij dat dit nu ook in Zaanstad mogelijk wordt."

"In een tijd van toenemende polarisatie, onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme - vaak vanuit de idee van 'onbekend maakt onbemind' - sluit ik me graag aan bij initiatieven die juist het tegenovergestelde beogen: verbinding maken door echte gesprekken met elkaar aan te gaan. Ook over dat wat moeilijk en/of pijnlijk is. That's the only way out! "

ANNIKA RULKENS

NETWERKONTWIKKELAAR CULTUUR, GEMEENTE ZAANSTAD

JOYCE CORDUS

MINDFULNESS TRAINER, ONDERWIJSONTWIKKELAAR

“Het (her)ontdekken van je eigen identiteit en erfgoed is de basis van zelfvertrouwen, groei en persoonlijke ontwikkeling van individuen als ook van een gehele samenleving."

“Omdat we altijd met elkaar moet moeten blijven praten, ook als we het niet eens zijn met elkaar."

ARJAN BRAAKSMA

VORMGEVER

DR. ASPHA BI JNAAR

ONDERZOEKER

“Ik vind het belangrijk om mee te doen met de Keti Koti Dialoog estafette, omdat in deze tijd van groeiende polarisatie het goed is om juist open te spreken over dit thema met elkaar en de verbinding te zoeken. Niet weglopen voor moeilijke onderwerpen en ingewikkelde discussies."

"Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst" is meer dan een tekst op een monument. Het is een opdracht die steeds opnieuw moet worden moet worden waargemaakt. Dat doet de Keti Koti Dialoogtafel."

HANS BELLAART

COÖRDINATOR PORTAAL KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING, VERWEY- JONKER INSTITUUT

PIETER HILHORST

POLITICUS, POLITICOLOOG, PUBLICIST