top of page
Keti Koti Tafel decor
DE KETI KOTI TAFEL
Wat is een Keti Koti Tafel?

De Keti Koti Tafel is een nieuwe traditie waarbij middels het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens stil gestaan wordt bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden met witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daar tussen in. Gemiddeld nemen aan een Keti Koti Tafel zo'n honderd mensen deel met een gelijk aantal witte als zwarte (of gekleurde) deelnemers die op basis van een gestructureerde dialoog reflecteren op elkaar.

Tijdens het geleide gesprek gebruiken we gezamenlijk een maaltijd die ons herinnert aan het slavernijverleden waarbij aan het begin en aan het eind, passende rituelen worden uitgevoerd. Tussen de gesprekken door zingt een koor treur- en bevrijdingsliederen

Waarom

 

Keti Koti is niet alleen een belangrijk moment om bij stil te staan. Het brengt mensen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar en in gesprek: bekenden en onbekenden, mensen van verscheidene generaties en culturen uit verschillende gemeenschappen. Voor organisaties is dit een bijzondere manier om medewerkers met elkaar in dialoog te brengen.

Tijdens de Keti Koti Tafel worden ervaringen en inzichten over persoonlijke en gevoelige onderwerpen met elkaar gedeeld. Waar cultuurhistorische en politieke onderwerpen al snel aanleiding kunnen geven tot verhitte en polariserende debatten is onze gefaciliteerde dialoog juist gericht op het met elkaar delen van  persoonlijke ervaringen en inzichten. De uitwisseling binnen onze Keti Koti Tafel vormt een belangrijke stap naar het vergroten van onderlinge empathie en begrip en daarmee ook naar een meer inclusieve samenleving.

 

Om dat te bereiken is het belangrijk om voorwaarden te creëren waardoor alle deelnemers zich veilig voelen om vrijuit te spreken. Aangezien de meeste deelnemers elkaar misschien niet kennen en niet gewend zijn aan zo’n gesprek, wordt de dialoog op een zeer gestructureerde wijze geleid.

Biedt ook een Keti Koti Tafel aan

Door het jaar heen organiseren wij door heel het land Keti Koti Tafels in opdracht van uiteenlopende organisaties en scholen o.a. in aanloop naar de Nationale herdenking en viering afschaffing Nederlands slavernij. Zo stonden we vorig jaar op en rond 1 juli naast de Gouden Koets op de binnenplaats van het Amsterdam Museum en waren we aan het werk in het Mauritshuis te Den Haag. In het stadsarchief van de Gemeente Amsterdam, de Spiegelzaal in Zwolle en in het Nationaal Theater in Den Haag, Centraal Museum Utrecht en in het Joods Historisch Museum. 

Neem vrijblijvend contact met ons voor meer informatie.  

FLB_20190706_O8A3706_edited.jpg
ONZE WERKWIJZE
Onze dialoog structuur ziet er als volgt uit:


Voorbereiding & Openingsvraag

Vormen van paren

Onderwerp presentatie en openingsvraag

Stilte (1 min)

Vraag deel 

Eerste spreker (3 min)

Stilte (1 min)

Luisteraar spreekt (2 min)

Vraag deel 

Tweede spreker (3 min)

Stilte (1 min)

Luisteraar spreekt (2 min)

​Afronding dialoog ronde

Gedeelde reflectie (5 min)

Plenaire bespreking

Afscheid en eventueel verandering gespreksparen

Voorafgaand aan de Keti Koti dialoog zal in de samenwerking toegewerkt worden naar de ontwikkeling en formulering van een thema. Met heldere eenduidige vragen die ruimte geven aan alle deelnemers om persoonlijke ervaringen en inzichten met elkaar te delen.  

 

Afhankelijk van de context en de groepssamenstelling kiezen we in overleg met elkaar een onderwerp. Het thema en de daarbijbehorende vragen van de tafel wordt aangepast aan de specifieke context en behoefte. Zo kan het van belang zijn dat de tafel afgestemd wordt aan de lokale context. Of kan de plek waar de bijeenkomst wordt gehouden en het moment van grote relevantie zijn. Ook de samenstelling van de deelnemers kan invloed hebben op het thema.

Een enkele dialoog ronde duurt ongeveer 20 minuten. Zo kunnen we garanderen dat alle deelnemers gelijkelijk kunnen bijdragen en er voldoende aandacht wordt gegeven aan elke deelnemer. Met 3 dialoog rondes is het mogelijk om een diepgaande uitwisseling te laten plaatsvinden tussen zo'n 75 en 100 mensen -  die gelijktijdig een eigen persoonlijke één-op-één gesprek voeren. Op deze wijze versterken we het vermogen om aandachtig en geduldig naar elkaar te luisteren en om te reflecteren op het verhaal van de ander.

ZIJ GINGEN JE AL VOOR 
bottom of page