top of page
Keti Koti Tafel decor
TREUR- EN VRIJHEIDSLIEDEREN 

Binnen de rituelen die een Keti Koti Tafel begeleiden, speelt muziek een belangrijke rol. Door de liederen worden niet alleen de deelnemers welkom geheten maar geven ze ook uiting aan verdriet en bevrijding.

Tot slaaf gemaakten waren niet of nauwelijks toegestaan om hun taal en cultuur te gebruiken of te verspreiden. Zingen mocht wel zoals tijdens de slavenarbeid. Veel liederen uit die tijd bevatten teksten over onrecht, pijn en geweld. Of dragen verwijzingen in zich naar een betere of zelfs hemelse tijd. Deze liederen en 'negro spirituals' hebben een sterke invloed gehad op de blues en gospelmuziek.

 

Tijdens een Keti Koti Tafel wordt er door het zangkoor "Fri Yeye" en/of alle deelnemers samen treurliederen gezongen ter nagedachtenis aan de voorouders die geleden hebben onder de wreedheden van de slavernij en voor allen die nu nog in slavernij leven. Er gaat een helende kracht uit van zingen. Deze eeuwenoude liederen maken onderdeel uit van de Keti Koti Tafel en dragen bij aan zowel het individuele als een collectieve helende ervaring. Het zorgt er met name voor dat persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens tijdens een Keti Koti Tafel gemakkelijker met elkaar gedeeld worden. Fri Yeye betekent letterlijk ' Vrije Geest'. Zij brengen traditionele folkloristische liederen afkomstig uit de slavernij en het koloniaal verleden. Met als doel het Surinaams Nederlands Cultureel erfgoed te bewaken, te bewaren en door te geven. De liederen die tijdens een Keti Koti Tafel gezongen worden zijn van generatie op generatie doorgegeven en worden door

Fri Yeye met grote eerbied, affectie en overgave ten gehore gebracht. 

HET KOOR
bottom of page