top of page
Keti Koti Tafel decor
KETI KOTI TAFEL THEMA'S
& DIALOOGVRAGEN

Vooraf

 

Voorafgaand aan de Keti Koti dialoog zal in samenwerking met de organisatie toegewerkt worden naar de ontwikkeling en formulering van het thema en de daarbij behorende dialoogvragen die aansluiten bij de uitdagingen.

Dialoogvragen

 

De Keti Koti Tafel biedt een veilige en persoonlijke omgeving voor een dialoog over ervaringen, gevoelens en herinneringen die de deelnemers persoonlijk hebben en die op een of andere manier samenhangen met ons gedeelde slavernijverleden en zijn gevolgen. De lokale context speelt altijd een belangrijke rol bij de voorbereidingen en kan de tafel daar eventueel op worden aangepast.

 

Relevant kunnen daarbij bijvoorbeeld de samenstelling van de deelnemersgroep, de directe omgeving van de bijeenkomst, en het moment van het jaar zijn. De vragen moeten helder en eenduidig zijn en aanleiding geven aan alle deelnemers om persoonlijke ervaringen en inzichten te delen met elkaar.

 

Wij stellen vaak vragen die deelnemers uitnodigen om zich te buigen over hun verleden, huidige situatie en toekomst met betrekking tot een onderwerp. Op die manier kunnen drie verschillende vragen worden gesteld die thematisch met elkaar samenhangen.

KetiKotitafel_-10-1024x683.jpg
fb-img-1558275937760_orig.jpg

VOORBEELD

Thema: Burgermoed versus Stilzwijgen

 • Dialoogvraag 1
  Kunt u een gebeurtenis delen met uw dialoogpartner, toen u achteraf met schaamte besefte dat u stilzwijgend getuige was iemand die gediscrimineerd werd of een discriminerende opmerking maakte in uw omgeving? Welke gevoelens roept die herinnering bij u op?

   

 • Dialoogvraag 2
  Deel een ervaring waarbij het u gelukt is om u uit te spreken toen u getuige was van discriminatie. Welke emoties maakte deze ervaring bij u los?

   

 • Dialoogvraag 3Wat heeft u nodig om u vaker uit te spreken? Wat zou u over de drempel helpen in zo’n geval, om ‘burgermoed’ te vatten?

Geleide dialoog

 

Zo’n persoonlijke uitwisseling vormt een belangrijke stap naar het vergroten van onderlinge empathie en begrip en daarmee ook naar een meer inclusieve samenleving. Om dat te bereiken is het belangrijk om voorwaarden te creëren waardoor alle deelnemers zich veilig voelen om vrijuit te spreken. Aangezien de meeste deelnemers elkaar misschien niet kennen en niet gewend zijn aan zo’n gesprek, is het nuttig gebleken om een dergelijke dialoog op een zeer gestructureerde wijze te leiden.

Er zijn verschillende dialoogmethoden beschikbaar en het kan nuttig zijn om een andere structuur toe te passen, afhankelijk van de context en de groeps - samenstelling. De dialoogstructuur vereist ongeveer 20 minuten voor een enkele dialoogronde. Daarbij garandeert de geleide structuur dat alle deelnemers gelijkelijk kunnen bijdragen en dat er voldoende aandacht wordt besteed aan elke bijdrage. Bovendien versterkt deze structuur ons vermogen om aandachtig en geduldig naar elkaar te luisteren en om te begrijpen wat de ander zegt. Immers: dialoog is wellicht meer de kunst van het luisteren en begrijpen dan de kunst van het spreken!

bottom of page