top of page
Keti Koti Tafel decor

De kracht van de Keti Koti Tafel: Bouwen aan bewustwording, begrip en eenheid in NederlandDe missie van de Keti Koti Tafel (KKT) is geworteld in een diepgaand streven naar bewustwording en begrip met betrekking tot de innerlijke en sociale conflicten die voortvloeien uit het complexe Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. De overkoepelende doelstelling van de stichting KKT is het vergroten van het bewustzijn om te evolueren naar een samenleving vrij van discriminatie en racisme.


Hoe draagt de Keti Koti Tafel bij aan bewustwording, begrip en een inclusievere samenleving?

Om deze doelstelling te bereiken, heeft de Keti Koti Tafel twee specifieke subdoelen geformuleerd. Allereerst streeft de KKT naar het verminderen van zowel impliciete als expliciete vooroordelen en stereotypen, met een bijzondere focus op het bewustzijn bij "witte" Nederlanders ten opzichte van "zwarte" Nederlanders en vice versa.

De subdoelen van de Keti Koti Tafel: Op Weg naar eenheid en begrip in Nederland
Comments


bottom of page