top of page
Keti Koti Tafel decor

Empathisch luisteren in actie. De kunst van de gespreksbegeleider

In 2023 werd een belangrijke mijlpaal bereikt in het veilig bespreken van racisme en discriminatie, zonder polarisatie te veroorzaken.


Er zijn namelijk 8 nieuwe dialoogbegeleiders succesvol opgeleid! Hun toewijding en passie voor het bevorderen van begrip en empathie in onze gemeenschap zijn van onschatbare waarde geweest.


De reacties die we van deelnemers hebben ontvangen, bevestigen de impact van onze inspanningen. Woorden als "In een hele korte tijd heb je een diepgaand gesprek" en de observatie dat "Mensen niet gewend zijn om te luisteren" onderstrepen de waarde van de dialogen die plaatsvinden aan de Keti Koti Tafel.


Drie lachende mensen die een selfie maken

Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd wat wij intuïtief al wisten: onze gespreksmethoden leiden tot een transformatie van de eigen narratieve identiteit van deelnemers. Dit heeft een helende werking, niet alleen voor zwarte mensen, maar ook voor degenen die zich identificeren als wit. Het is een stap in de richting van een meer verbonden samenleving.


Onze methode, onder ander afkomstig uit de geweldloze communicatie stroming, vormt de ruggengraat van onze dialogen. Het benadrukt empathisch spreken en luisteren, waarbij gespreksleiders vragen stellen die diepgaande emoties en inzichten oproepen, zonder te oordelen of advies te geven.


We hechten ook veel waarde aan het creëren van een veilige ruimte voor kwetsbaarheid en reflectie, waarin deelnemers worden aangemoedigd om persoonlijke ervaringen te delen en te reflecteren.Daarnaast is het concept van ‘holding space’ essentieel in onze aanpak. Hierbij gaat het niet alleen om fysiek aanwezig zijn, maar ook om het creëren van een omgeving waarin elke stem gehoord en gerespecteerd wordt.


Als stichting blijven we ons inzetten om onze doelstellingen te ondersteunen en om meer mensen uit te nodigen om deel te nemen aan deze belangrijke gesprekken.


We zijn dankbaar voor de steun van onze dialoogbegeleiders en kijken uit naar verdere groei en impact in de toekomst.

 

Bij de Keti Koti Dialoogtafel

Vergroten we bewustzijn over de omgang met het complexe Nederlandse slavernij en koloniale verleden


Het doel van de Keti Koti Dialoogtafel Innerlijke conflicten aanpakken, blinde vlekken belichten, en streven naar een samenleving zonder discriminatie en racisme.


Veilig praten over racisme en discriminatie aan de Keti Koti Dialoogtafel

Dit gebeurt door te focussen op persoonlijke ervaringen, herinneringen en emoties en niet op maatschappelijke en politieke gesprekken die polariseren. De dialoogstructuur bied veiligheid en diepgang. De thema's en dialoog zorgen verbinding.


Zelf een Keti Koti Dialoogtafel organiseren? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Meer over de Keti Koti Dialoog Tafel

 

Foto’s: Jacob van Vliet e.a.

Commentaires


bottom of page