top of page
Keti Koti Tafel decor

Ons gedeeld verleden: Racisme in het hedendaagse Amsterdam | Het onderwijs aan tafel


Keti Koti Tafel bij de UvA 2023 | Foto door Michelle Urbiztondo

Het valt niet te ontkennen, wij allen zijn in meer of mindere mate besmet door een beladen geschiedenis en beginnen we ons meer en meer te realiseren dat het een verhaal van ons verleden, een verhaal van ons allemaal is. Hoewel nog steeds niet iedereen de link legt naar het hedendaags racisme.


Dat discriminatie en racisme van invloed is op je positie binnen de arbeidsmarkt, in het (hoger) onderwijs en volksgezondheid is inmiddels wel bewezen. Er valt nog veel te winnen, er ligt dan ook naast een grote verantwoordelijkheid bij de overheid een zeer belangrijke rol voor het onderwijs. Binnen onderwijsinstellingen is een flinke mate van zelfreflectie nodig waarmee niet alleen de huidige structuren, maar ook de vooringenomenheid tegen het licht gehouden wordt. Zodat leerlingen en studenten een breder beeld met aandacht en onderzoek voor andere tradities en geschiedenissen dan enkel het eurocentrisch perspectief mee krijgen.


De Keti Koti Tafel is een mooie aanzet daartoe. Alleen al in de maanden juni en juli zijn we op zeven mbo- colleges van het ROC geweest, de Hogeschool van Amsterdam en waren we op bezoek bij de Universiteit van Amsterdam.


We beschouwen het als een deeltaak om juist jongvolwassenen en docenten te laten deelnemen aan onze tafels en in onze strijd tegen vooroordelen en discriminatie.

 

Meer over de Keti Koti Dialoog Tafel
コメント


bottom of page